co je to vps server - www.vps-services.eu - pixabay.com

Čo je to VPS server?

Čo je to VPS server? Virtuálny privátny server je doslova váš druhý počítač umiestnený v profesionálnej serverovni obvykle veľmi dobre zabezpečeného datacentra. Tiež sa nazýva aj cloud-ový priestor. Virtuálny preto, že ho fyzicky nevidíte a ani nevlastníte. VPS server alebo aj celú serverovňu si môžeme najmä prenajať. Ďaľšia možnosť je vps server aj vlastniť, ale aj Prečítať viac o Čo je to VPS server?[…]

vps-server-forex-trading-virtualny-privatny-server-vps-services.eu

Ponuka služieb VPS

Distribúciou a administratívou vps serverov sa zaoberáme už 10 rokov. Ponuka klientom a investorom využívať naše servery pre obchodovanie je našim hlavným zameraním. Rozdelením služieb do viacerých kategórií sme opäť docielili vyššiu cenovú dostupnosť pre každý program vps v našej ponuke. Pripravili sme krátky prehľad aktuálne dostupných programov. Program VPS mini je služba ponukajúca virtuálny priestor Prečítať viac o Ponuka služieb VPS[…]