co je to vps server - www.vps-services.eu - pixabay.com

Čo je to VPS server?

Čo je to VPS server? Virtuálny privátny server je doslova váš druhý počítač umiestnený v profesionálnej serverovni obvykle veľmi dobre zabezpečeného datacentra. Tiež sa nazýva aj cloud-ový priestor. Virtuálny preto, že ho fyzicky nevidíte a ani nevlastníte. VPS server alebo aj celú serverovňu si môžeme najmä prenajať. Ďaľšia možnosť je vps server aj vlastniť, ale aj Prečítať viac o Čo je to VPS server?[…]